Mapudungun - Español

Iwiñ

gordura, grasa, manteca