Mapudungun - Español

Indígena. Indio

mapuche./ Indio argentino: puelche. / Indio chileno: nguluche./ Indio españolizado: winkañma./ Indio guerrero: kona./ Indio pacifico: ufchinche./ Indio pampa: mamüllche. chadiche./ Indio puro: reche./ Indio valiente: konawentru