Mapudungun - Español

Chañalen

manifiesto, ser, ser claro. / Desnudo