Español - Mapudungun

Agachar. Agacharse

lloyükënun, lloyünaqn. / Agacharse hacia delante: wayónaqn